[ircd-ratbox] Getting operator{} to work

Didrik Madheden didrik at kth.se
Mon Aug 27 20:05:21 UTC 2007


On 27/08/07, William Pitcock <nenolod at nenolod.net> wrote:
> No.
>
> Your user line is probably wrong.
My user line in the operator section is:
user = "*@127.0.0.1";
Looks right to me?

/Didrik Madheden

-----BEGIN 2ROT13 MESSAGE-----
Low Bitrate Netlabel: <http://f-label.tojt.net/>
Blog:
<http://gameboygenius.8bitcollective.com/>
SKRIVA på Lysator. Ditt Ahrvid-fria alternativ:
<http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/korkek?SKRIVA?>
Sätt på ett par flipflops, vippa på rumpan
och gör det här till en minnesvärd sommar!
-----END 2ROT13 MESSAGE-----


More information about the ircd-ratbox mailing list